Category Options
Add Category Edit Heading Group Move Up Move Down

Hoop tot Leven

Redding door Christus Jezus


Forums Start Discussion

Indien u problemen hebt of uw ervaring met anderen wil delen, kan het jezelf zo wel als anderen helpen om samen met anderen er over te praten. Wij hopen dat u de moed neemt om een Nieuw Topic te openen of om verder in te gaan op reeds aangehaalde Onderwerpen.

 

U kan gerust vrijblijvend reageren, zodat u zelf mee kan opbouwen en ruggesteuntjes geven.

 

Hartelijjk dank om uw gedachten met anderen te willen delen.

view:  normal / recent topics
Welcome - WelkomTopicsPostsLast updated
Folder

Welcome at Hope to live - Welkom bij Hoop tot leven


I wish you welcome on this platform and invite you to present yourself and to share your ideas. - Ik wens je van harte welkom en nodig je hierbij ook uit om je zelf voor te stellen en ideeen met ons te delen.
22
over a year ago
by Marcus Ampe & Belgische Christadelphians
Folder

General Discussion - Algemene Onderwerpen


All sorts of subjects, which do not belong in the other subjects headings, can be discussed here. - Welkom om hier je gedachten over allerlei onderwerpen te delen welke niet onder onderstaande hoofd--onderwerpen zouden valllen.
33
over a year ago
by Marcus Ampe & Belgische Christadelphians

Worldly things - Wereldse zakenTopicsPostsLast updated
Folder

The World around us - De wereld rondom ons


All sorts of happenings, news, bits and pieces about the world we live in. - Ditjes en datjes van en over de wereld waarin wij leven.
22
over a year ago
by Marcus Ampe & Belgische Christadelphians
Folder

Our own world - Onze eigen leefwereld


Here you may place news about your self and about matters that concern your person and your own environment. - Hier kan je dingetjes kwijt die over jezelf of je eigen leefomgeving gaan.
00
-

Wereldse HoopTopicsPostsLast updated
Folder

Kingdom of God - Koninkrijk van God


Het aardse rijk van Christus zal aanvangen wanneer hij terug komt. Ook al zal hij dat rijk terug geven aan zijn Vader op het einde van de duizend jaar (1 Cor 15.28) zal Gods Koninkrijk voor eeuwig blijven voortbestaan. Jezus kwam dit rijk verkondigen.
00
-
Folder

Afterlife - Leven na de dood


Is there something after this life on earth?
Is er iets na dit leven hier op aarde?
00
-
Folder

Hope for now - Hoop voor nu


We can get our problems reduced, receive salvation and hope already now.
Nu kunnen wij reeds vermindering van de problemen ondervinden, redding krijgen en een mooi vooruitzicht als werkelijkheid voorgeschoteld krijgen.
11
over a year ago
by Marcus Ampe & Belgische Christadelphians

Difficulties - MoeilijkhedenTopicsPostsLast updated
Folder

Suffering - Lijden


At one or other time we all have to suffer.
Wij kunnen er niet aan ontkomen, er zal altijd een ogenblik zijn waarop wij geconfronteerd zullen worden met lijden en pijn.
59
over a year ago
by Marcus Ampe & Belgische Christadelphians
Folder

Death- Dood


How can we face death and how to react when somebody dies?
Hoe tegenover de dood staan en er mee omgaan?
11
over a year ago
by Marcus Ampe & Belgische Christadelphians
Folder

Failing - Falen


Not feeling able to do something. - Denken iets niet aan te kunnen.
11
over a year ago
by Marcus Ampe & Belgische Christadelphians
Folder

Psychological problems - Geestelijke Problemen


How to cope with the psychological pressure?
Hoe omgaan met psychologische druk?
00
-
Folder

Plague - Pesten


Bullying, nagging.
Ongewenste intimiteiten en plagerijen.
11
over a year ago
by Marcus Ampe & Belgische Christadelphians
Folder

Techniques - Technieken


Here you can discuss any forms of treatment and exercises to get the body and mind in good condition.
Here kan je alle vormen van technieken bespreken die lichaam en geest in goede conditie kunnen brengen.
00
-
Folder

Meditation - Meditatie


Putting your mind on something else.
Je zinnen op iets anders zetten.
22
over a year ago
by Marcus Ampe & Belgische Christadelphians

Create a Free Forum at Webs.com