Hoop tot Leven

Redding door Christus Jezus


Forums

Post Reply
Forum Home > Suffering - Lijden > Oefenen tegen pijn

Marcus Ampe & Belgische Christadelphians
Site Owner
Posts: 22

Indien u veel door pijn wordt belaagd is het nodig om eens grondig te onderzoeken wat erin het lichaam of in de geest verkeerd gaat.


Geest en lichaam zijn onafscheidelijk van elkaar en beïnvloeden elk op hun beurt. Het komt er in het leven op aan om geest en lichaam in eenheid met elkaar te laten leven. Indien er iets verkeerds gaat in één van de twee komt het geheel in moeilijkheden en zal je er van last krijgen. Je wezen komt er door uit evenwicht en dit moet dan zo snel mogelijk hersteld worden voor aleer er een domino effect ontstaat en nog meer problemen op de voorgrond komen.


Indien u dus geplaagd wordt door aanhoudende of regelmatig terugkerende pijn is het goed om dit door een homeopaat en een osteopaat of een orthopedist te laten onderzoeken. Verder kan een bezoek aan een Alexander therapeut goed zijn om na te gaan of de ademhalingstechniek en lichaamshouding naar behoren is.

Naast de nodige zorg voor de (aangepaste) voeding is het belangrijk om aan voldoende en juiste beweging te doen.


Om uw lichaam te vrijwaren van pijn moeten die bewegingen zachtaardig zijn en aangepast aan uw lichaamsconditie en toestand op dat ogenblik. Denk er aan dat elk lichaam anders is en ook anders reageert. Als voornaamste punt moet je er ook steeds aan denken dat het zeer belangrijk is om zeer goed te luisteren naarje eigen lichaam. Uw lichaam en geest geven signalen waarnaar je moet luisteren en aandacht moet aan schenken.


Om tot eenherstelproces over te gaan moet je durven tijd nemen en geduld op brengen om er rustig aan te werken je lichaamshouding en conditie te verbeteren. Rome is niet in één dag opgebouwd en jouw lichaam is ook niet zo maar in één maal gevormd of misvormd. Om alles terug op zijn plooien te krijgen moet je het lichaam de tijd gunnen zichzelf te herplaatsen.


Als je begint te trainen moet je er op toe zien dat dit steeds gebeurt met een goede opwarming, fysische opbouw, spieropbouw, vetverbranding, rekking en strekking en afkoeling of uitwerking.

Het is een misvatting dat men moet afzien en zweten om een resultaat te behalen. Elk afzien dat het gewoon ‘voelen dat je gewerkt hebt’ te buiten gaat is een verkeerd gevoelen. Nooit mag pijn de overhand nemen tijdens of na een oefening. Wees steeds bewust van wat er gebeurt in je lichaam terwijl je de oefening doet en blijf steeds meester met je geest over je lichaam. Eens dat het lichaam vooruit holt en buiten de controle van de geest loopt ben je verkeerd bezig. Je hersenen, je denken, moeten steeds alles beheersen. Geestelijke controle is essentieel om je lichaam zuiver te houden.


Als men reeds langere tijd klaagt van allerlei pijnen is het aangeraden na het doktersonderzoek kalm aan te beginnen met een lichaamstraining die zeer gecontroleerd verloopt. Figuurtraining is een goede vorm van het lichaam te plaatsen om mee te starten.

Ideaal is Kounovsky techniek dat een veel veiligere opwarming heeft dan de later gevormde, maar nu meer populaire Pilates techniek. Deze laatste is indien voorafgegaan door een goede opwarming eveneens ideaal met een goede begeleider. De extra toesteloefeningen zijn dan tegenover de Kounovsky oefeningen een surplus waarbij de zwaartekracht in een andere dimensie kan gelegd worden en zo aan een lichaamslid kan gewerkt worden zonder dat er die druk op is.


In het water oefenen is nog beter om elke extra vorm van belasting tegen te gaan en daarom is watergymnastiek ook een goede vorm om toch aan bepaalde zaken te werken, zelfs in een vroeg herstel stadium, na breuken, scheuren, operaties of ander letsel. De watergymnastiek moet echter na een tijd opgevolgd of aangevuld worden door oefeningen op de grond, mat of toestellen op het droge.


Voor hen die hun lichaam en geest op een zeer rustige wijze willen vormen en ook inwerken op de inwendige organen zijn er verschillende yoga vormen die soelaas mogen bieden. Maar persoonlijk zou ik de meer dynamische vormen van Kounovsky en Pilates techniek voorop stellen.

 


September 20, 2010 at 7:24 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.

Create a Free Forum at Webs.com