Hoop tot Leven

Redding door Christus Jezus


Suffering is temporary

 

All the faults of our mind – our selfishness, ignorance, anger, attachment, guilt, and other disturbing thoughts – are temporary, not permanent and everlasting. And since the cause of our suffering – our disturbing thoughts and obscurations – is temporary, our suffering is also temporary.

-Lama Zopa Rinpoche, "Ultimate Healing

De Vrucht van de Geest is Gods Liefde

Dagelijks hebben wij wel iets dat ons lastig valt. Maar hebben wij ook oog voor die mooie, soms kleine dingen die ons omringen en het leven de moeite waard maken? Lichamelijk en geestelijk worden wij steeds op de proef gesteld. Wij kunnen er ons door laten vernietigen, maar wij kunnen het ook gebruiken om ons te sterken.

Dikwijls kunnen wij onze precies eindeloos niet alleen aan. Maar juist daar ligt de wijsheid te weten dat wij ons gevecht niet alleen hoeven te strijden. Ook moeten wij er verzekerd van zijn dat er iemand ons nabij is. Als schepsels zijn wij levende creaturen waarbij de Schepper ons vrij laat maar ook gadeslaat. Hij is steeds bereid ons verder te begeliden op onze wereldreis om ons verder op het Pad der Waarheid te helpen. Jehovah, onze Schepper en de Ene waarachtige God, heeft ons lief en wil ons als een goede Vader helpen. Hij heeft niet enkel zijn Geest voor ons ter beschikking gesteld, maar heeft voor ons een Goede Herder voorzien die ons kan leiden over alle moeilijkheden heen.

Indien wij Jezus Christus Zijn leer navolgen en geloven dat Hij voor ons geleden heeft, gestorven en verrezen is, dan zijn wij al een goede stap vooruit in de jusite richting. Dankzij Christus Jezus, de Zoon van God, hebben wij Verlossing gekregen en kan alle pijn tot het verleden gaan behoren. Dankzij de Redder en de Messias kunnen wij vooruitzien naar een zalig leven in het Koninkrijk van God. door onze gestelde Hoop en door onze betrachting te leven volgens de Wil van God zullen wij tijdens dit aardse leven reeds vruchten kunnen plukken van een opbouwende liefde en vrede rondom ons.

 

Vredelievend Geduld

Wij hebben door zijn geduld met ons
nog tijd gekregen
om aan ons en onze omgeving te schaven.

Jehovah kan ons de kracht geven
om verder te stappen
en het pad te vinden
naar de Juiste Weg
van vrede, liefde en zachtmoedigheid.

Overstijg het Onmogelijke

Wanneer iets onmogelijk lijkt,
hou de deur dan open
voor de mogelijkheid dat het misschien toch mogelijk is.


'…maar bij God zijn alle dingen mogelijk.'

Matthéüs 19:26

Create a Free Website