Hoop tot Leven

Redding door Christus Jezus


Mensdom, menszijn, hebben en houden

De diepste behoefte van een mens is: nodig zijn. Probeer daarom iemand te helpen, vandaag.

'Ja, veeleer zijn die leden van het lichaam, welke het zwakst schijnen, noodzakelijk, en juist die delen van het lichaam, welke wij minder in ere houden, bekleden wij meer eervol, en onze minder edele leden worden met groter eer behandeld?'

1 Corinthe 12:22-23

 

Naar mogelijkheden zoeken is overwinnen terwijl u ogenschijnlijk aan het verliezen bent.

'Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.'

Openbaring 21:7

 

Het geheim van zelfrespect is jezelf wegcijferen.

'Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld?'

Romeinen 12:10

 

Zonder tegenslag kan iedereen succes hebben maar mensen die stormen doorstaan zijn de echte overwinnaars.

'Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.'

Romeinen 8:18

 

God belooft ons voldoende genade om elke tragedie aan te kunnen.

'God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus? en heeft ons mede opgewekt?'

Efeze 2:4-6

 

Wat u besluit om aan uw probleem te doen
is veel belangrijker dan wat uw probleem van plan is met u te doen.

'Toen ging de satan van des Heren aangezicht heen, en sloeg Job met boze zweren, van zijn voetzool af tot zijn hoofdschedel toe. … In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet.'

Job 2:7-10

 

Laat uw voorstellingsvermogen het winnen van uw beperkte denken!

'… spreekt in uw hart op uw leger, en zwijgt. … vertrouwt op de Here.'

Psalm 4:4-5

 

Sommige mensen maken een tijdje deel van ons leven uit…
enkele mensen maken langer deel van ons leven uit…
wijzelf maken ons leven lang deel van onszelf uit…
MAAR
God maakt voor eeuwig deel van ons leven uit!

'Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.'

Efeze 5:1-2

 

Houdt uw hart oprecht, dan blijft uw geloof echt.

'Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.'

Matthéüs 6:21

 

‘Heilig zijn’ betekent degene worden die God wil dat u bent.

'Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging.'

1 Thessalonicenzen 4:7

 

Een rechtvaardig mens is iemand met een positief geloof die een door God ingegeven droom najaagt.

'Welzalig de mensen wier sterkte in U is, in wier hart de gebaande wegen zijn.'

Psalm 84:5

 

"Had ik maar een ander verleden!"

Job 3:1

"Daarna opende Job zijn mond en
vervloekte de dag van zijn geboorte."

Job vervloekt de dag van zijn geboorte.
Ja, het is mogelijk je geboortedag te vervloeken, maar onwaarschijnlijk dat iemand zijn wedergeboortedag zal vervloeken. Want geboorte in deze zondige wereld houdt (soms veel) leed en verdriet in, maar geboorte in het Koninkrijk van God betekent eeuwig leven en de zekerheid van een
heerlijke, pijn- en moeitevrije toekomst.

Leef nu

Leven is er gewoon. Je moet er mee stromen.
Geef jezelf op het moment.
Laat het gebeuren.
 - Jerry Brown

Ouder worden is verplicht.
Opgroeien is optioneel.
- Chili Davis, California Angels honkballer

Leef nu. Maak het nu altijd de meest kostbare tijd.
Nu zal nooit weerkomen.
- Captain Jean-Luc Picard, U.S.S. Enterprise

We kunnen niet veel grootse dingen doen in dit leven.
We kunnen alleen maar kleine dingen doen met grote liefde.
- Moeder Theresa

Een compagnon om samen op stap te gaan

Een echte vriend is iemand die met je mee wandelt
wanneer de rest van de wereld weg loopt.

Een winkel eigenaar had een bordje boven de deur gehangen met de tekst "pups te koop." Prentjes en tekens trekken kinderen aan, en al snel verscheen een kleine jongen in de winkel en vroeg: ‘Voor hoeveel ga je die puppies verkopen? "

 De winkel eigenaar antwoordde: "Dat varieert van $ 30 tot $ 50." De kleine jongen stak zijn hand in zijn zak en haalde er wat wisselgeld uit. "Ik heb $ 2-35, kan ik naar ze kijken?" De eigenaar van de winkel glimlachte en floot. Van de achterkant van de winkel kwam zijn hond door het gangpad gelopen, gevolgd door vijf kleine puppies.

Een puppy bleef fors achter. Onmiddellijk haalde de kleine jongen de achterblijvende, hinkend puppy er uit. "Wat is er mis met dat hondje?" Vroeg hij. De man legde uit dat wanneer de puppy geboren werd de dierenarts zei dat het een slecht heup gewricht had en slap voor de rest van het leven zou zijn. Het jongetje werd echt enthousiast en zei: "Dat is de pup die ik wil kopen!"

De man antwoordde: "Nee, je wilt dat hondje niet kopen, zoon. Als je hem echt wil, geef ik hem aan jou. "De kleine jongen geraakte overstuur. Hij keek recht in de ogen van de man en zei. "Ik wil niet dat je hem aan mij geeft. Hij is net zo veel waard als de andere honden en ik wil de volle prijs betalen. In feite, zal ik je $ 2,35 nu geven en 50 cent per maand, totdat ik hem betaald heb."

De man stelde hier tegenover: 'Je wil echt niet deze pup kopen, zoon. Hij zal nooit kunnen rennen, springen en spelen, net als andere puppies. "De kleine jongen bukte zich en rolde zijn broekspijp op om een slecht gedraaid, kreupel linkerbeen ondersteund door een grote metalen beugel te onthullen. Hij keek op naar de man en zei: 'Nou, ik kan zelf niet zo goed lopen en de kleine puppy zal iemand nodig hebben die hem begrijpt. "De man beet nu zijn onderlip. Tranen welden op in zijn ogen. Hij glimlachte en zei: "Zoon, ik hoop en bid dat ieder van deze pups een eigenaar zal hebben, zoals jij."

In het leven maakt het niet uit wie je bent, maar of iemand die je waardeert voor wat je bent en u accepteert en onvoorwaardelijk van je houdt. Een echte vriend is iemand die met je mee wil gaan wandelen wanneer de rest van de wereld weg loopt.

Naar een bedenking van John Aldersley

Voor het origineel zie: A real friend is one who walks in when the rest of the world walks away

Create a Free Website