Hoop tot Leven

Redding door Christus Jezus


Een mooie toekomst ligt in het verschiet

Bent u vandaag niet tevreden over hoe de dingen gaan?
Ziet u al die mensen die onderling ruzie maken?


Weet dat het mogelijk is en dat er een tijd zal komen dat alle mensen, van alle rassen onderling met elkaar eens zullen zijn en gezellig samen zullen leven. Zij zullen niet bezorgd zijn om nucleaire rampen, aardbevingen of overstromingen. Die tijd van problemen zal afgelopen zijn. Er zullen geen oorlogstuigen meer zijn, zelfs politie eskaders zullen niet meer nodig zijn. Oorlog en misdaad zullen volledig verbannen zijn tot het verleden. er zal geen tekort aan woonplaatsen of gebrek aan voeding zijn. wij zullen in overvloed kunnen leven.Neem de Bijbel ter hand om te zien wat er mogelijk is. Lees Psalm 46:9; 67:6,7; 104:24 en het boek Jesaja11:6-9; 35::5-6;55:11-13; 65:21-23,25; Job 33:25; Micah 4:3-4; Handelingen 17:26.

Een mooie toekomst ligt in het verschiet.

 
Andere artikelen:
Op wie hopen
oplossing voor het probleem voor gelovigen die zich gepusht voelen
vrees in ons weggenomen worden Door de Kracht van God
Koninkrijk van God dichterbij ons laten komen
Lang en gelukkig leven in weelde of in armoede
Geen noodzaak om in onzekerheid te blijven leven
Bekeer en verkrijg vergiffenis
Dankzij Gods Zoon ligt de kracht om de wereld te weerstaan in ons bereik
Denkt niet vanuit angst, denk vanuit geloof
Eén wereld één belofte
Plan van God - Glad Tidings over het
Plan van God
Vooruitzicht op wereldvrede
focussen op het goede en op het positieve
genade van Jehovah kunnen wij voor niets krijgen
Herwonnen vrijheid in de "Christus"
Hoeveel kost mij verlossing
Jehovah spreekt tot ons via zijn geschreven woord en verschaft leiding
Kiezen voor de wereld of voor Jehovah
vertrouwen op Jehovah, het goede blijven doen, vele negatieve gedachten de baas kunnen zijn
Kracht uit het Woord van God halen
Kunnen bewijzen waardig te zijn om door de nauwe poort heen te gaan.
Loskoopoffer Christus Lam van God
Loyale liefde
met Christus gestorven zijn, geloven ook met Hem zullen leven
Mislukkingen worden achterhaald
Moeilijke tijden worden heerlijke tijden wanneer ze het beste in u naar boven halen
Niet enkel wij moeten Jehovah kennen, maar de hele aarde. Hoe vlugger dit gebeurt, hoe vlugger wij totale bevrijding kunnen verwachten
Redding voor de mensen - zelf te bepalen
Tot bewust zijn komen voor huidig leven
verlossing Hoeveel kost mij
Verlossing van zonde en dood geschiedt door de betaling van een prijs.
Verlossing voor Gods volk
Voedsel dat blijvend is
Vreugdevolle Tijdingen over God's Volk
Welk doel voor ogen
Wijsheid van God voor ons ter beschikking
Zodra Jehovah volledig deel uit maakt van ons leven zullen wij ook een goddelijk leven kunnen genieten,
Redding door volharding
Terugkeer van Jezus
Uitzicht op de toekomst
Volk Israël
Wat is Gods doel met de aarde?


In het Engels:
Paradise? Eternal Life? Are these the same?
 The Birth the Promised True Peace on Earth
peace with God through our Lord Jesus Christ
Plan God Has a - Israel - Key to World Peace #1
Promises centered in Him
salvation (soteria) “deliverance and preservation” “wholeness” or “health.”
 

 

Voor onbesproken zaken

Indien onderwerpen die u graag besproken had gezien hier niet te vinden waren, gelieve ze dan aan te vragen via het contactblad of langs een van onze platformen.

Waar u ook terecht kan

Gastenboek
Contactblad
Help in English

en vindt verder diepgaande artikelen op de Homepage of the Belgian Christadelphians

Create a Free Website