Hoop tot Leven

Redding door Christus Jezus


Hulpverleningsplaatsen

Indien u wordt geconfronteerd met moeilijkheden of mensen kent die hulp nodig hebben kunnen wij u  en hen aanraden een kijkje te gaan nemen op de Start pagina van de Zelfhulpgroepen.

Aanrader: site van het Trefpunt Zelfhulp vzw, het informatie- en ondersteuningscentrum voor en over zelfhulp en zelfhulpgroepen in Vlaanderen.  Bij het Trefpunt Zelfhulp kan u kijken of er rond een bepaalde aandoening of probleem een zelfhulpgroep in Vlaanderen bestaat. Telkens wordt een korte uitleg over de aandoening gegeven, gevolgd door de verschillende groepen die bestaan met hun adressen, telefoonnummers, faxnummers, hun werking en doelstellingen. Indien de groep een website of een e-mail adres heeft, dan is er een link voorzien.

Voor hen die een lastig lichaam hebben, waar spier en bot niet in evenwicht zijn raden wij in eerste instantie RIB,Reuma in Beweging en de Reuma Linkplaats bij uitstek, aan; met daaarna  De Vlaamse Vereniging voor Bechterew of Ankylosis Spondilitis -patiŽnten afgekort: VVB vzw.  ReumapatiŽnten kunnen ook terecht bij Reumanet.

- Link naar Vlaamse Reumaliga vzw: http://www.reumaliga.be
- Link naar ReumaKalender: http://www.reumakalender.be
- Link naar ReumaLinks: http://www.reumalinks.be

Spierziekten > Nema.

Voor hen die zich niet zo goed kunnen uitdrukken of problemen hebben met hun stem

Bettylogo Vlaamse site i.v.m. logopedie, lezen, schrijven, rekenen, stemproblemen, stotteren, dyslexie, dyrorthografie, dyscalculie, articulatie, zinsbouw en taalontwikkeling. 

 • Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (V.V.L.) De VVL is in Vlaanderen de enige wettelijk erkende beroepsvereniging voor logopedisten .

 • Ypsilon Deze site geeft meer informatie over stottertherapie en logopedie. 'Ypsilon" is de naam van de praktijk voor stottertherapie en logopedie in Lier (tegen Antwerpen, BelgiŽ)
 • Belgische belangengroep Stotteraars
 • .
 • Vlaamse Stotter Unie
 • Vormingsdienst Stichting Integratie Gehandicapten Vormingsdienst in Destelbergen (BelgiŽ) die de maatschappelijke integratie van personen met een handicap bevordert. Nieuw : B.A.B. - Behaviour Assessmnent Battery (Een evidence based en multidimensioneel onderzoeksinstrument voor volwassenen en kinderen die stotteren in functie van differentiaaldiagnostische en therapeutische besluitvorming)

   

  FobieŽn:

  Voor allerelei FobieŽn kan u terecht bij: ipzo.com/. Met behulp van de nieuwste behandeltechnieken biedt IPZO laagdrempelige hulp aan mensen met angst-, fobie-, paniek- en/of hyperventilatieklachten. Deze op de praktijk gerichte behandeltechnieken zijn ontwikkeld in samenwerking met de University of London en de Radboud Universiteit Nijmegen. Naast het bieden van effectieve en praktijkgerichte behandelingen/trainingen heeft IPZO tevens als doelstelling haar behandeltechnieken voor een zo groot mogelijke groep mensen beschikbaar te maken. Ook de groep mensen die kampt met bovengenoemde klachten en tot nu toe een drempel heeft ervaren bij het zoeken van hulp willen wij een helpende hand toesteken.
   

  Jeugdcriminaliteit

  Het thema van jeugddelinquentie is vandaag de dag meer dan ooit aan de orde. Recente tragische voorvallen van Ďzinloos geweldí (de term op zich is al niet onproblematisch) door en tegenover jonge personen, tonen eens te meer aan dat dit een serieuze zaak is.

  Jeugdcriminaliteit is een verzamelbegrip voor tal van strafbare gedragingen door jongeren van 0-24 jaar. Hierbinnen staat de groep van 12 tot 18 jaar centraal. Het kan daarbij gaan om opgroeigedrag van jongeren, waarbij een enkele keer de normen en waarden worden overschreden.
  Kinderen en jongeren worden vroeg of laat geconfronteerd met verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag of delinquentie. Niet alleen kan men daar als jongere slachtoffer van worden, maar jeugdigen zijn soms ook pleger van kleine of grotere delinquentie.  Lees meer >Groeipijnen?! 

  Over jeugddelinquentie

  Bijbellezing

  In het Engels:
  Daily Bible reading: The Positive Word
  Sign-up to receive the Daily Readings by Email

  De Bijbel in verscheidene talen van de wereld, met o.a. Het Boek > Biblegateway.com
  For more search options, try: Passage Lookup | Keyword Search | Topical Index


  Nederlandtalige Bijbel op Biblia net van het Nederlands Bijbelgenootschap

  Hope giving hope

  There excist a Hope which should give us more hope, namely Gods Hope.

  Er bestaat een hoop die ons meer hoop zou moeten geven, namelijk Gods Hoop.

  Create a Free Website