Hoop tot Leven

Redding door Christus Jezus


Pagina's van onze Broeders

Twee Forums voor verdieping rond het Christelijk gebeuren staan ter uwer beschikking:

 U kan openlijk met anderen van gedachten wisselen op het algemene Bijbelonderzoekers waar algemene nieuwsberichten omtrent religie worden gepubliceerd en op het Christadelphian Broeders en Zusters in Christus Forum waar men zich meer toe legt op gebeurtenissen in de geloofsgemeenschap van de Christadelphians zelf en rond specifieke studiepunten betreffende de Bijbel, interpretatie en aan te nemen houding.

 

Ook kan u terecht op Spaces van de Christadelphians.
 
 
In meerdere talen kan u op de webpagina's van de Bijbelonderzoekers studie materialen vinden en presenteert Bijbelvorsers ook een blog.
 
 
Voor wereldse problemen willen wij u graag verder verwijzen naar > onze verwijzingspagina.

Voor allerlei theologische onderwerpen > Belgische Christadelphians.

Christadelphians of Broeders in Christus

Christa Delphos
Broeders in Christus

Wereldwijd
Uitdragende het Woord van God

Stad van Christus

Wij kijken allemaal uit naar de wederkomst van Jezus Christus.
Na drie dagen en nachten in het graf verbleven te hebben is hij terug tot leven gebracht door God zijn Almachtige Vader. Dit gebeurde als voorbeeld naar ons toe zodat wij zouden kunnen inzien wat  er ook voor ons mogelijk is. Vervolgens in Jezus ten hemel gerezen en zit nu aan de rechterhand van zijn Vader. Op het Einde der tijden zullen levenden en doden opstaan om voor zijn rechterstoel te verschijnen. Dan zal Jezus beslissen wie er zal mogen verder leven in het Koninkrijk van God.
Maar vandaag willen wij reeds deel uit maken van inwoners van dat Rijk van God en willen wij ons vestigen in de steden van Christus.
Daarom kunnen volgelingen van de heer Jezus Christus hun hogepriester en bemiddelaar erkennen als rechtmatige heerser van deze wereld, voor hij het terug aan zijn Vader zal overhandigen. Ook wij nodigen u uit om inwoner van de Stad van Christus te worden.
Bezoek daarom Christadelphia.

Oplossingen tijdens dit leven

Life Solutions

Wil u raad bij moeilijkheden of meer weten rond bepaalde zaken die u storen?
 
Are you confronted with: Alcohol Abuse, Drug Abuse, Gambling, Smoking
Are have you concerns about: Care for the Elderly / Infirmed; Elder Abuse,  Anger Management,
Combating Spiritual Drifting & Improving Attitude, Guilt & Forgiveness
Lifestyle: Pubbing, Clubbing & drunkenness
Self Control
Time Management
In life often people are confronted with diseases or with Body Image & Eating Disorders, Cancer, Depression,
Obsessive Compulsive Disorder, Self injury, Schizophrenia, Stress, Worry, Panic Attacks & Anxiety,
Illness & Bereavement
Suicide Prevention & Support
Are is there a relation problem which bothers you: Being single / Loneliness, Codependency, Considering Marriage, Dating, Healthy Boundaries

> http://christadelphianlifesolutions.com/

Kankerproblemen

Betreft Kanker, informatie, bestralingen, oplossingen, begeleiding kan u meer vinden op de linkenpagina Kankerimuuntherapie linken.

Praathoek omtrent Problemen

Indien je met problemen zit en ze kwijt wil kan het helpen om hierover met anderen te praten. Op Gods Hoop is er een platform met een gedeelte voor mensen die graag iets over hun problemen kwijt willen.
Als je daar door linkt naar Life problems - Levensmoeilijkheden kan je misschien reeds besproken onderwerpen vinden of jouw probleem ter berde brengen. Door dat te doen kan je wie weet ook anderen helpen. Veel succes.

Gebedshoek

Indien u een verzoek wil aanbieden om voor u of anderen te bidden bent u van harte welkom om een Gebedsverzoek in te dienen:

> Gebeds Aanvraag

Linken


Kruislinks banner 234 x 60


****    ****    ****


Voor diegenen die het Woord van God verder willen bestuderen kunnen wij het zeer handige OnlineBible Software programma aanraden:

Download het gratis Online Bijbel Startpakket met update

Download gratis Online Bijbel
(Startpakket / Update)


Create a Free Website